Zaproszenie

 


 

 Nasze spotkania

Wspólnotowe uwielbienie - I środa miesiąca, g. 19.30

Msza wspólnotowa - III sobota miesiąca, g. 19.30

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie - III środa miesiąca, g. 18.00

 

 

ZAWIERZENIE PRZEZ RĘCE MARYI
 
 
W roku Jubileuszu 50-lecia Koronacji Obrazu Pani Myślenickiej podejmujemy akt zawierzenia siebie i naszej Wspólnoty Panu Jezusowi przez ręce Maryi. 
Przygotowanie do zawierzenia trwać będzie 30 dni - od 25.04 do 25.05.2019, W ostatni dzień w sobotę o 19.30 zbierzemy się na Eucharystii, aby uroczyście odczytać i podpisać "Akt ofiarowania" (tekst aktu poniżej). Po mszy świętej spotkamy się na krótkiej agapie.
 
Teksty modlitw, rozważań i czytań na każdy dzień przygotowania można pobrać z:
 
Akt ofiarowania się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi
 
O odwieczna, wcielona Mądrości! O najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze. Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy!
Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam, iżeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, iżeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym Swym niewolnikiem
uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy Chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego najświętszego i najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej
Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u Siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów, oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy Przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu - prócz Boga - wszystko jest poddane.
Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo. Wysłuchaj prośbę mą pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.
Ja, N.,grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi. Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc swój krzyż po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam, jako niewolnik Twój,
ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką Oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i nędznym grzesznikiem, jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd, jako prawdziwy Twój niewolnik, chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłusznym. Matko Przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie i odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył.
Matko Miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz, jak dzieci Swe i sługi.
Dziewico Wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego; abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i jego chwały w niebie. Amen

Już po rekolekcjach...

Nie tak dawno, bo 9 tygodni temu, zaczynaliśmy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, a dziś (20.03.2016) świętowaliśmy uroczyście ich zakończenie. Najpierw Eucharystia w myślenickim sanktuarium pw.  Narodzenia NMP w intencji uczestników i prowadzących rekolekcje, koncelebrowana przez ks. dziekana Stanisława Makowskiego - obecnego duszpasterza wspólnoty oraz ks. proboszcza Leszka Harasza, do niedawna opiekuna "Nazaretu". Na mszy św. homilię wygłosił, nie bez trudu, kontuzjowany ks. Leszek (zwichnięta noga - w gipsie), w której zachęcał do kontynuowania rozpoczętej przygody z Panem Jezusem oraz do znalezienia sobie odpowiedniego miejsca w Kościele. 

 

Następnie kontynuowaliśmy świętowanie na strażnicy OSP Śródmieście - na uroczystej agapie. Pyszny poczęstunek przygotowali sami uczestnicy REO. Ks.Leszek podziękował wszystkim za udział w rekolekcjach, animatorom, diakoniom: muzycznej, technicznej, gospodarczej, modlitwy osłonowej, wstawienniczej oraz wszystkim zaangażowanym w jakąkolwiek inną pomoc. Po krótkim wstępie przyszedł czas na to na co jest kwintesencją takich spotkań - świadectwa. Po kilku wygłoszonych nikt nie miał wątpliwości, że Duch Święty działa z mocą, a Pan Jezus stał się Panem i Zbawicielem dla uczestników REO. Słuchaliśmy tych świadectw ze ściśnietym gardłem i łzami w oczach. Pan Bóg jest Wielki! Jedno ze spisanych świadectw przedstawiamy poniżej. Na koniec spotkania ks. Stanisław udzielił wszystkim bożego błogosławieństwa. Do następnych REO!

Zdjęcia z agapy - kliknij tutaj 

 

Jestem Maria i mam 22 lata. 
Szczerze się przyznam, że na początku nie byłam jakoś specjalnie przekonana do tych rekolekcji. Właściwie nie wiem, dlaczego, bo przecież moja siostra i mama, które brały udział w takich rekolekcjach były zachwycone. Wzięłam udział  tych rekolekcjach głównie pod ich wpływem i cieszę się, że to zrobiłam. 
W trakcie tych rekolekcji zaczęłam inaczej patrzeć na niektóre sprawy i zaczęłam robić rzeczy, które do tej  pory uważałam, że lepiej by robił je ktoś inny. Postanowiłam wreszcie poprowadzić spotkanie w Grupie Apostolskiej, której jestem członkiem, zacząć pisać własne teksty na adoracje i tym podobne. Wszystko to dzięki tym rekolekcjom, dzięki którym uświadomiłam sobie, że właściwie póki mam nadzieję w Bogu i wierzę w Niego, nic nie stoi mi na przeszkodzie, by robić, to, co chcę i Bóg daje mi siłę, bym nie odpuszczała i twardo dążyła do celów. W trakcie tych rekolekcji odkryłam w sobie radość, której wcześniej mi brakowało, zaczęłam odkrywać w sobie nowego człowieka. Zaczęłam też odczuwać w sobie silniejszą niż do tej pory potrzebę bronienia mojej wiary i nieukrywania się z nią przed innymi. 
Chciałam się też odnieść tutaj do modlitwy wstawienniczej i adoracji, w czasie której się ta modlitwa odbywała. Doświadczyłam wtedy niesamowicie cudownego uczucia. Jak wcześniej dość często zdarzało mi się, że w czasie modlitwy rozpraszały mnie różne myśli, tak wtedy mój umysł został całkowicie oczyszczony. Nie było nic oprócz mnie i Przenajświętszego Sakramentu. To uczucie nieustanie mnie fascynuje i fascynuje i chciałabym  nieustannie go doświadczać.
Modlitwa wstawiennicza była niesamowita i myślę, że zaczynam rozumieć słowa z Pisma Świętego, jakie przekazał dla mnie Bóg i to, jak odnoszą się one do mojego życia.   
Czuję się teraz cudownie natchniona i pełna nadziei, czego wcześniej mi brakowało. Czuję, że mam w sobie siłę i dzięki tym rekolekcjom odkryłam, co tak naprawdę jest ważne w moim życiu.     
 

Chwała Panu.  

 

Dzień Jedności i Formacji Wspólnot Odnowy Archidiecezji Krakowskiej 

 

 

Drodzy Nazaretowicze!

Zapraszam WSZYSTKICH w sobotę 20 lutego na Szklane Domy do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej. Dzień Jedności i Formacji Wspólnot Odnowy Archidiecezji Krakowskiej zaczniemy o 9:00 Eucharystią. Dlatego nie będzie wieczorem Mszy sw wspólnotowej! Liczę na obecność każdego.

Ks. Leszek

Program Dnia Jedności i Formacji Wspólnot Odnowy Archidiecezji Krakowskiej - 20 lutego 2016 r.

„Chrzest w Duchu – dar dla Kościoła w obliczu wezwań współczesnego świata”

9.00 Eucharystia 
10.00 wprowadzenie i modlitwa 
10.20 uwielbienie 
10.50 konferencja: „Ochrzczeni w Duchu - Dzieło Boga w nas, fundament Biblijny” i modlitwa 
11.35 konferencja: „Zanurzeni i napojeni Duchem - wspólnota w Duchu, fundament eklezjalny” i modlitwa
12.20 przerwa
13.10 modlitwa i konferencja: „Duch święty w nas - nadzieja chwały, wymiar ostateczny (eschatologiczny)” 
13.50 wprowadzenie do modlitwy wstawienniczej „Duch święty nade mną - namaszczeni Duchem do świadectwa” 
i modlitwa o chrzest w Duchu Świętym 
14.40 ogłoszenia i zakończenie

 

Rekolekcje wielkopostne z Biskupem Rysiem

 

Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne „ Miłosierni jak Ojciec” w dniach od 14 – 17.02.2016, które poprowadzi ks. bp Grzegorz Ryś

 
PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH dla MŁODZIEŻY, STUDENTÓW I DOROSŁYCH
 
 
NIEDZIELA 14.02
Msze św. z nauką dla dorosłych 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 18:00
W Kościółku: 7:30, 10:00 , 14:15
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 17:00
 
PONIEDZIAŁEK 15.02
DOROŚLI Msze św. z nauką 6:30, 8:00 i 18:00
GIMNAZJALIŚCI nauka rekolekcyjna 9:45
MŁODZIEŻ, STUDENCI nauka rekolekcyjna 19:30
 
WTOREK 16.02
dzień spowiedzi rekolekcyjnej
7:30 – 12:00 przerwa 9:45 – 10:30
15:00 – 18:00 przerwa 16:30 – 17:00
DOROŚLI Msze św. z nauką 6:30, 8:00, i 18:00
godz. 11:00 – Msza Święta z kazaniem dla chorych, samotnych i starszych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych
GIMNAZJALIŚCI nauka rekolekcyjna 9:45; spowiedź 15:00
MŁODZIEŻ, STUDENCI nauka rekolekcyjna 19:30 spowiedź 19:00
 
ŚRODA 17.02
DOROŚLI Msze św. na zakończenie rekolekcji 6:30, 8:00 i 18:00
GIMNAZJALIŚCI Msza św. na zakończenie rekolekcji 9:45
MŁODZIEŻ, STUDENCI Msza św. na zakończenie rekolekcji 19:30
 
O godz. 15:00 codziennie – Koronka do Miłosierdzia Bożego
Warsztaty Modlitwy Tańcem
 

" ... Twoje ciało często mówi o tym, co nosisz w swoim sercu… Zdruzgotane i rozpostarte na Krzyżu Ciało Zbawiciela wypowiedziało wszystko o miłości Ojca do nas… Sam Bóg przyszedł i pozostał z nami w swoim Ciele – co więcej wskazał, że nasze ciała są świątyniami Jego Świętego Ducha! Jezus jest zainteresowany nami „całościowo”
 
Został ustalony termin i miejsce zajęć Warsztatów - Modlitwa Tańcem, będzie to: 13 grudnia (niedziela) w godzinach 14.00 - 17.00 w sali na Strażnicy Śródmieście
 
Proszę zabrać Pismo Święte, strój sportowy lub wygodny do ćwiczeń, grube skarpety lub baletki, ewentualnie miękkie obuwie. Będziemy się ruszać. Słowo Boże i muzyka będzie nas prowadzić w nową formę modlitwy wyrażonej całym ciałem i radością serca :)
 
Na Warsztaty są jeszcze wolne miejsca. Zachęcam niezdecydowanych oraz znajomych już zapisanych. Sala jest duża i wygodna :)
Na pokrycie kosztów zbieramy się po 25,- zł
Pozostałe informacje lub zapisy pod nr telefonu: 604 811 069
 
UWAGA! Warsztaty przeznaczone nie tylko dla Kobiet!
 
 
Oto nasza prowadząca:
Alicja Libura-Gil: nauczyciel tańca współczesnego. Prowadzi rekolekcje i warsztaty modlitwy tańcem oraz zajęcia warsztatowe dla działających przy wspólnotach diakonii tańca. Zajmuje się nowatorskim nurtem choreoterapii zanurzonej w antropologii chrześcijańskiej.
 
Warsztaty połączone będą z konferencją. Samo Słowo Boże poprowadzi nas w dalszą część, ukierunkuje  pracę z ciałem, pomoże w większym i bardziej świadomym przeżywaniu własnej cielesności, w kontaktowaniu się z samym sobą, ze światem naszych uczuć i emocji, z psychiką.
Modlitwa pomoże docenić w pełni dar stworzenia w nas samych, całościowo spotkać się  z Najwyższym, który uczynił z naszych ciał świątynię swego Ducha…
 
Niech się tak stanie.
 
Zapraszam!
Paulina Pindela
 

 

Rekolekcje o kontemplacji karmelitańskiej w Czarnej Górze

W dniach 20-22 listopada 2015 r. w domu rekolekcyjnym oo. Cystersów w Czarnej Górze k/ Bukowiny Tatrzańskiej prawie 100 osób z naszej wspólnoty przeżyło rekolekcje głoszone przez o. Andrzeja Ruszałę OCD - Karmelitę Bosego. Dotyczyły one modlitwy (medytacji, kontemplacji) karmelitańskiej, opartej przede wszystkim na spisanych przeżyciach dwojga wielkich Świetych Kościoła Katolickiego - Św. Teresy od Jezusa i Św. Jana od Krzyża. O. Andrzej w kilku konferencjach w bardzo ciekawy i przystępny sposób przedstawił to niesamowite zagadnienie życia modlitewnego, które może stać się udziałem każdego z nas. Codzienna Eucharystia, nocne adoracje Najświętszego Sakramentu, bardzo dobra organizacja wyjazdu i warunki w ośrodku, możliwość lepszego poznania się członków wspólnoty dodatkowo wpływały na pozytywną ocenę spędzonego w Czarnej Górze czasu.

Po powrocie z rekolekcji pozostaje zaopatrzyć się w dzieła św. Jana od Krzyża oraz Teresy od Jezusa i kontynuować to co o. Andrzej w nas zaszczepił...

 

Loading ....

 

 


 

Rekolekcje wspólnotowe w Czarnej Górze

 

Rekolekcje w dniach 20 - 22 listopada 2015 zaplanowane są w Domu Rekolekcyjnym Ojców Cystersów w Czarnej Górze koło Jurgowa adres:

Zagóra 64, 34-532 Czarna Góra,  www: http://hubertkaszte.spanie.pl/

 

Ramowy program rekolekcji:

20.11. Piątek

18.30 Kolacja 
19.15 Różaniec (prowadzi Wspólnota) 
19.30  Eucharystia z kazaniem
 
21.11. Sobota
 
7.30 Jutrznia
8.00 Śniadanie, kawa
9.00 Konferencja 
10.00-10.30 przerwa
10.30 Konferencja
12.oo Eucharystia z kazaniem
13.00 Obiad
15.00  Koronka do Bożego Miłosierdzia (kaplica)
15.15 Konferencja:  
16.00 – 17.45 praca w grupach
18.00 Kolacja
19.00 -21.00 Spotkanie modlitewne
 
Nocne czuwanie przed najświętszym sakramentem – dyżury dla chętnych
 
 
22.11. Niedziela
 
8.00 Jutrznia
8.30 Śniadanie, kawa
9.00 Konferencja
10.00 Czas na pytania
12.00 Eucharystia z kazaniem 
13.00 Obiad

 

MÓJ FACET, MOJA KOBIETA - rekolekcje
 
W weekend 11-13 grudnia 2015 odbędzie się w Lanckoronie kurs: "Mój facet, moja kobieta". Poprowadzi go niezawodny Jurek Demski, teolog rodziny i małżeństwa, pracownik poradni rodzinnej, a jednocześnie niesamowity facet, który potrafi w prosty i pełen humoru sposób mówić o poważnych sprawach.
 
 Ten Kurs: 
 
  * wprowadzi Cię w tematykę - co Cię czeka w narzeczeństwie i w małżeństwie
  * pomoże Ci w rozeznaniu Twojej sytuacji i odpowiedzi na pytanie, czy jesteś na dobrej drodze!?
  * pozwoli Ci jeszcze raz przyjrzeć się fundamentom, na których budujecie
  * da świeże spojrzenie na bieżące sprawy w relacji kobieta-mężczyzna.
 
  * Jeżeli nie masz jeszcze swojej drugiej połowy, tej jednej jedynej, tego jedynego to Kurs pozwoli Ci lepiej się przygotować, gdy już ten czas nadejdzie. Jeżeli już byłeś lub byłaś na tym weekendzie i udało Ci się znaleźć w nim coś wartościowego, to prosimy, zaproś swoich przyjaciół, znajomych. Daj znać proszę w Twojej Wspólnocie. NIE JEST TO FORMALNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.
 
 Tematyka kursu: 
 
* ADAM I EWA - CZEGO BÓG PRAGNIE DLA SWOJEGO STWORZENIA? czyli kilka słów o prawdziwej miłości. 
* CZY TO TEN, CZY TO TA? jak rozpoznawać wolę Bożą. 
* JAK DOBRZE SIĘ POZNAĆ? czyli jak uniknąć rozczarowań (nie kupuj kota w worku!). 
* ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. parę praktycznych wskazówek, jak się porozumieć, kiedy mamy różne
zdania. 
* A CO Z LEŻENIEM? czyli dlaczego określenie granic w relacji ułatwia dojście do celu. 
 
PROWADZĄCY : JERZY DEMSKI
 
TERMIN: 11-13.12.2015
 
MIEJSCE : Lanckorona (Brody 361) - Dom formacyjny Szkoły Ewangelizacji, Odnowy życia i Jedności chrześcijan En Christo
 
Zapisy od 3 grudnia (lub do wyczerpania miejsc) drogą elektroniczną poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -
 
Wszystkie zgłoszenia potwierdzamy mailowo. 
 
Dodatkowe informacje - email: zgloszenia@enchristo.eu lub telefon: 515 363 225 (Tomek) 
 
 KOSZT: 125 PLN/os (dla studentów promocja - 110 PLN)
 
Zapraszamy!
Zespół En Christo 

Rekolekcje animatorów w Rychwałdzie

W dniach 23-25 października 2015 odbyły się rekolekcje dla animatorów Wspólnoty "Nazaret" pt. „Przyjąwszy postać sługi”  Flp 2, 6-7 w domu rekolekcyjnym oo.Franciszkanów w Rychwałdzie. 
W pięknych okolicznościach beskidzkiej przyrody, serdecznie ugoszczeni przez gospodarzy w ośrodku rekolekcyjnym, skupieni na modlitwie, mogliśmy czerpać z nauk o. Bogdana Kocańdy, który przygotował konferencje i kazania, łaczące się z tematem rekolekcji: „Chrystus - sługa Boży”, „Nie przyszedłem, aby mi służono, ale abym służył”, „Serce, które widzi”, „Zadanie 1 - Umożliwić dostęp do Boga”, „Zadanie 2 - Opuścić swoje miejsce przy stole, by służyć”, „Zadanie 3 – Posłuszeństwo Słowu Wcielonemu i Jego Ciału”.
Wróciliśmy pełni nadziei i zapału do dalszej działaności we Wspólnocie, ufni w prowadzenie naszych spraw przez Ducha Świętego.
 
 
Loading ....

bla bla bla

to jest rozwinioęcie przykładowej aktualności :)

printFrom: http://nazaret.odnowa.org/rozwiniecia-aktualnosci/
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactFirstLastUp